100-klubben är en sammanslutning för alla Kårspexare som deltagit i hundra Kårspexföreställningar sedan nystarten 1977. 100-klubben bildades av Tumba-Görre den 24 februari 1983 under spexet "Pancho Villa", för att befrämja kontinuiteten och närvaron i Kårspexet genom att göra det attraktivt att delta i ett stort antal föreställningar, dvs minst hundra stycken. Vanligtvis medför detta aktivt deltagande i Kårspexet under 5-6 års tid. Medlemmarna känns igen på den stiliga och välhängda medaljen med 100-klubbens logotyp.

Anslutning och medaljbehängning sker under högtidliga former, efter inlämnande av adekvata ansökningshandlingar, i samband med lämplig Kårspexfest.

Medaljbehängning och namngivning utförs av närvarande medlemmar av styrelsen: OrdFöranden, ChefsControllern, KansliChefen och LedaMöterna. Vanligtvis tackar den nye medlemmen för anslutningen genom att behänga OrdFöranden med en egentillverkad medalj, gärna 100-klubbsrelaterad som t ex en 100-klubba, 100-nubbe, 100-kudde, chuckhylla eller dylikt.

Till personer utanför Kårspexet som aktivt och framstående utfört insatser för att Kårspexet, och inte minst 100-klubben, ska framstå i god heder kan 100-klubbens hedersmedalj utdelas. 100-klubben delar även ut 100-klubbens stipendium samt 100-klubbens stora resp. lilla bragdmedalj.