Medlemskap i Kungliga Tekniska Högskolans Kårspex 100-klubb

För att kunna söka medlemskap i 100-klubben måste en Kårspexmedlem ha medverkat i minst 100 Kårspexföreställningar enlig stadgans paragraf xx.

För att söka medlemskap i 100-klubben ska sökanden fylla i 100-klubbens ansökningshandling (länk nedan), som innehåller samtliga Kårspexföreställningar sedan omstarten 1977. Handlingen uppdateras efter varje Kårspex, men innevarande års Kårspexföreställningar kan eventuellt behöva skrivas till manuellt av den sökande.

Sökanden ska fylla i vilka förställningar som sökanden har medverkat i och handlingen ska inlämnas till någon i 100-klubbens styrelse. Sökande 100-klubbare ska vid inlämnade av ansökningshandlingen också lämna uppgift om de funktioner vederbörande har haft inom Kårspexet.

Sökanden ska förutom ovanstående uppgifter också ange önskemål om högtidsdräktens storlek. Handling ska lämna in så snart som möjligt.

När 100-klubbens styrelse fått alla uppgifter och godkänt ansökan undersöker 100-klubben när högtidsdräkten beräknas vara färdigtryckt med sökandens blivande 100-klubbsnummer. Därefter bestäms gemensamt med den sökande när denne kan upptas i 100-klubben.

100-klubbens styrelse

Ladda ner ansökningsblanketten

Blankett ansökan 100 klubben komplett 2018-08-26